3U Kart CPU / X2-CMP-ZWR3(6)  Karta obiektowa


 Skontaktuj się z nami

 Formularz kontaktowy

 Nasze biuro

 

X2-CMP-ZWR3(6) Moduł zwrotnicowy

         
 

Podstawowe parametry:

   Interfejsy złącze magistralowe - zasilanie urządzeń: 2 x 24V DC / 250 mA (zasilania
    izolowane galwanicznie względem siebie), 3 x 400V AC, 1 x 10V AC
   Wejścia OR: częstotliwość wejściowa 35 do 70 Hz, współczynnik wypełnienia
     przebiegu sterującego 0,5, zakres napięć pracy 20V do 28V DC, max. prąd wejściowy
     200 mA  / 24V
   Wejścia St+, St-:  zakres napięć pracy 18V do 26V, prąd sterujący typowo 10 mA / 24V
   Wyjścia: 6-ścio przewodowy obwód do sterowania napędami trójfazowymi z okablowaniem
    dostosowanym do współpracy z obwodem nastawczym N86F
   Interfejsy złącza na  front panelu: diody LED - zasilanie i praca logiki, informacja o stanie
     wejść i wyjść
   Izolacja galwaniczna: zestyki robocze / sterowanie kanał A, B oraz obudowa - 3kV DC
   Conformal couting - zabezpieczenie przed agresywnym środowiskiem
   Zakres temperatur pracy: od -10o do +70o C (opcjonalnie od -40o do 85o C)
   Producent: Rail-Mil.
 

     |  Karta katalogowa |      

  Opis produktu  
  Dostępna konfiguracja i akcesoria  
 

Moduł zwrotnicowy typu X2-CMP-ZWR3(6) przeznaczony jest do bezpiecznego sterowania trójfazowymi napędami zwrotnicowymi w układzie sześcioprzewodowym. Może współpracować z napędami pojedynczymi, sprzężonymi oraz w rozjazdach wielozwrotnicowych, oraz z wykolejnicami. Dopuszcza się także stosowanie dodatkowych kontrolerów położenia iglic rozjazdu. Moduł ten przeznaczony jest do stosowania z napędami trójfazowymi w systemach stacyjnych oraz bocznicach kolejowych.

Zastosowania:

  • Sterowanie ruchem pojazdów
  • Sterowanie urządzeniami technicznymi
  • Urządzenia przejazdowe
  • Aplikacje wojskowe
  • oraz inne zastosowania
    wymagające wydajnego CPU/GPU, wielu zobrazowań, odporności na warunki pracy, zdalnego sterowania.
     
  • Copyright © Rail-Mil Computers sp. z o.o., Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.