Formularz zgłoszenia serwisowego RMA


Nazwa i adres firmy zgłaszającej:


Nazwa firmy:

  *    Kod pocztowy:   -   *
Miasto:                                                                                                                                   Ulica:
 *    *
Numer:                                                                                                                                 
  *    Numer NIP:   - - - *
Dane osoby zgłaszającej:

Imię                                                                                                                                       Nazwisko:
  *     *
         Telefon (9 cyfr):                                                                                                          Adres e-mail:
+48    *     *
Dane osoby do kontaktu technicznego:

Imię:                                                                                                                                      Nazwisko:
     
         Telefon (9 cyfr):                                                                                                          Adres e-mail:
+48       
Dane urządzenia:

Nazwa produktu:                                                                                                                Numer zamówieniowy produktu:
  *     *
Numer seryjny:
  *
Numer faktury zakupowej:                                                                                                Data wystawienia (w formacie rrrr-mm-dd):
     
Numer gwarancji:                                                                                                               Data wystawienia (w formacie rrrr-mm-dd):       
Opis uszkodzenia:System i konfiguracja:

Prosimy o przysyłanie sprzętu w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym dostosowanym do transportu elektroniki. Jeśli opakowanie nie będzie zapewniało bezpiecznego transportu, to sprzęt może zostać odesłany do nadawcy bez naprawy. Firma Rail-Mil Computers Sp. z o.o. sp. k. nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie źle opakowanego produktu.

Jeśli zgłaszający nie określi rodzaju usterki, a wystąpi potrzeba jej określenia, to ponosi koszt ekspertyzy w wysokości 65 zł netto/h.

Nadanie numeru RMA zgłoszenia nie oznacza automatycznego uznania zasadności reklamacji.

W przypadku odmowy naprawy odpłatnej, firma zgłaszająca ponosi koszty transportu i testowania urządzenia.

 

                         Akceptuję  *

 

 Udowodnij, że nie jesteś robotem. Proszę podać wynik: × =  *

   * - pola wymagane