ERTMSFormalSpecs Subset-74 Automation Package zawiera komplet narzędzi potrzebnych do natychmiastowego rozpoczęcia procedury testowania STM lub EVC. Wystarczy podłączyć symulator FFFIS do sieci Profibus, pojazdowego systemu ETCS i uruchomić dowolny scenariusz z 123 wstępnie skonfigurowanych scenariuszy testowych w Subset-74.

Za pomocą oprogramowania do rejestrowania i dekodowania TripleFSniffer PROFIBUS/STM można zarejestrować unikalny plik dla każdego przypadku testowego. W tym pliku będzie ukazany cały ruch w sieci PROFIBUS między symulatorem FFFIS a testowanym urządzeniem. Subset-74 Automation Package nie tylko umożliwia monitorowanie wymienianych komunikatów po przeprowadzonym teście i natychmiast znajduje przyczynę zaistniałego błędu, ale może również służyć jako potwierdzenie faktu, iż urządzenie spełnia warunki zdefiniowane w Subset-74.

Subset-74 Automation Package posiada bazę danych zawierającą opisy wszystkich przypadków testowych wyodrębnionych z Subset-74. Powyższe umożliwia wykorzystanie zarejestrowanych danych transmitowanych w sieci PROFIBUS w celu sprawdzenia, czy podczas testu zostały przekazane właściwe dane zgodne z warunkami określonymi dla danego przypadku testowego. Po uruchomieniu każdego przypadku testowego, Subset-74 Automation Package może natychmiast wygenerować raport z testu, który eliminuje konieczność ręcznego sprawdzania zarejestrowanych danych.

Raport o wysokim stopniu szczegółowości dostarcza wszystkie informacje niezbędne do przekazania wyników testu innym jednostkom i potwierdza, że wszystkie wymagane przez Subset-74 wiadomości zostały zarejestrowane podczas jazd testowych.

 

 

                                  

  

     

   

Onboard Monitoring Box (OMB) to pasywne urządzenie do do zbierania i analizy danych i opracowane przez ERTMS Solutions.

TrackCircuitLifeCheck to wszechstronne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne wspomagające proces utrzymania obwodów torowych i jest użyteczny zarówno w pojazdach diagnostycznych,  jak i komercyjnych.

BaliseLifeCheck to urządzenie diagnostyczno-pomiarowe do pomiaru balis, które można stosować zarówno w pociągach diagnostycznych, jak i komercyjnych.

 

 

 


Copyright © Rail-Mil Computers sp. z o.o., Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.