ERTMSFormalSpecs (EFS) jest programem narzędziowym specjalnie zaprojektowanym przez ERTMS Solutions, aby formalnie modelować wymagania ERTMS dla systemów pokładowych i przytorowych.

Cały proces modelowania, od analizy wymagań do testowania, jest łatwy dzięki jego funkcjonalnościom i interfejsowi graficznemu . Ponadto EFS kładzie ogromny nacisk na identyfikowalność, aby łatwo nawigować od wymagań do modelu i wstecz. Dzięki identyfikowalności możemy obliczać metryki i identyfikować luki w modelu i testach.
 

Zawiera w 100% Subset-026 ERTMS Business Logic, umożliwiając:

       •    Przetestowanie Twojego EVC
       •    Testowanie i ocenę zmian zapytań Subset-026
       •    Wdrożenie na wczesnym etapie rozwoju oceny testów wykonawczych projektów.

Ten pulpit roboczy spełnia dwa sprzeczne cele: jest zrozumiały dla eksperta srk i jest wystarczająco formalny, aby być animowanym.

Zawiera Okno DMI pokazujące stan modelu oraz Edytor scenariuszy, który pomaga definiować i odtwarzać scenariusze.

Dzięki 100% spełnieniu wymagań modelu określonych w Subset-026 i 027 można stwierdzić, że narzędzie to jest skuteczne w modelowaniu i symulacji rzeczywistych sytuacji związanych z EVC.

Nasze najlepsze referencje:

    Thales Transportation Systems GmbH wykorzystuje ERTMSFormalSpecs do sprawdzenia, czy obliczenie krzywej
      hamowania odpowiada specyfikacji. Przeczytaj całą historię tutaj.

    Grupa użytkowników ERTMS (EUG) korzystała z ERTMSFormalSpecs w kontekście analizy żądania zmiany
     ERTMS. Więcej informacji o projekcie EUG.

   

 

 

         

 

 

    Wyświetla stan modelu zgodnie ze
    specyfikacją DMI

 

 

  

Ułatwia tworzenie określonych scenariuszy
za pomocą edytora scenariuszy RTMSFormalSpecs

 

 

 

       Analiza statyczna i odtwarzanie za
      pomocą edytora scenariuszy


 

 
 

                                  

  

     

  

Onboard Monitoring Box (OMB) to pasywne urządzenie do do zbierania i analizy danych i opracowane przez ERTMS Solutions.
 

TrackCircuitLifeCheck to wszechstronne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne wspomagające proces utrzymania obwodów torowych i jest użyteczny zarówno w pojazdach diagnostycznych,  jak i komercyjnych.
 

BaliseLifeCheck to urządzenie diagnostyczno-
pomiarowe do pomiaru balis, który można
stosować zarówno w pociągach diagnostycznych,
jak i komercyjnych.

 

 

 

 


Copyright © Rail-Mil Computers sp. z o.o., Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.