Obecnie operatorzy taboru kolejowego muszą analizować rejestratory danych w pociągach pod kątem przepisów prawnych, zarządzania zdarzeniami, poprawy bezpieczeństwa i punktualności.

Operatorzy ci muszą poradzić sobie z:

Wieloma formatami zapisu danych ze względu na szeroką gamę dostawców taboru
Specyficznymi przepisami bezpieczeństwa dla poszczególnych krajów
Różnymi standardami sygnalizacji
Jazdą ekologiczną
Analizą prowadzenia pociągu podczas jazdy.

W rezultacie analizowanych jest mniej niż 5% danych pociągowych.

ERTMS Solutions oferuje pojedyncze narzędzie do automatyzacji dekodowania i analizy wszystkich danych z rejestratorów pociągowych.

 Automatycznie analizuje dane, łącząc je z danymi infrastruktury odniesienia i regułami
      zintegrowanymi z aplikacją w celu wykrycia rodzajów wykroczeń, takich jak: przekroczenie
     dopuszczalnej prędkości, naruszenie zasad kontroli, hamowanie awaryjne, wykrycie
     wykroczeń i raportowanie zarządzania

Odczytuje i dekoduje wszystkie rodzaje danych TRU / JRU ( Juridical Recording Unit - Data /
     Event Recorder) i zapisuje je w użytecznym formacie.

Dekodowanie i analiza danych TRU / JRU wymaga zatem wielu narzędzi i ręcznych działąń,
     które nie pozwolą na mieszanie informacji. Praca zespołu analitycznego często sprowadza się
     do użycia Excel-a.

 

                                           

  

     

   

Onboard Monitoring Box (OMB) to pasywne urządzenie do do zbierania i analizy danych i opracowane przez ERTMS Solutions.
 

TrackCircuitLifeCheck to wszechstronne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne wspomagające proces utrzymania obwodów torowych i jest użyteczny zarówno w pojazdach diagnostycznych,  jak i komercyjnych.

BaliseLifeCheck to urządzenie pomiarowo-diagnostyczne do pomiaru balis, które można stosować zarówno w pociągach diagnostycznych, jak i komercyjnych.
 

 

 

 


Copyright © Rail-Mil Computers sp. z o.o., Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.