ERTMSCamCorder to mobilne urządzenie testujące, które umożliwia pełne i zsynchronizowane rejestrowanie, odtwarzanie oraz raportowanie wszystkich danych przytorowych i pokładowych niezbędnych dla efektywnego przeprowadzenia procedury odbiorowej na dowolnym etapie testów i uruchomienia projektu kolejowego.

ERTMSCamCorder zapewnia trzy podstawowe funkcje, które umożliwiają pełną optymalizację procesu testowania. Nie tylko rejestruje dane pulpitu maszynisty (DMI) i śledzi wszystkie dane transmitowane po magistralach w urządzeniach pokładowych ETCS, ale pozwala również na odtwarzanie tych danych w sposób zsynchronizowany. ERTMSCamCorder generuje raporty zawierające wszystkie informacje wymagane dla fazy testów i uruchomienia projektu.

Oprócz zapewnienia obsługi dla wszystkich typów jednostek pokładowych ETCS (OBU), niezależnie od ich producenta, ERTMS Solutions zawarło umowy z ich dostawcami w celu zapewnienia gwarancji kompatybilności.

   

 

       

 

 

 

       

Przyjazny użytkownikowi. Przenośny.
Do użytku w każdym pojeździe.

 

 

Synchronizuje wszystkie dane z podróży
testowej: ślad, DMI, balisy, głos kabinowy + komunikaty radiowe


 

     

     

 

 

30% redukcja czasu zajętości torów

 

 

 

 


Oszczędność do 90% czasu przetwarzania
końcowego

 

 

   

     

 

Integruje testowanie GSM-R podczas jazd
testowych
 

 

 


Źródło materiałów szkoleniowych do
szkolenia ekspertów ERTM

 

 

  

 

 

Kompatybilny ze wszystkimi OBU

 

 

 

 

Niezależny od dostawców OBU

 

 

       

 
Raportowanie pdf jednym kliknięciem

 

 

 

 

 

 
 

ERTMSCamCorder może być używany niezależnie lub w połączeniu z wbudowanym modułem monitorowania. Po połączeniu narzędzia te zapewniają doskonałą analizę podczas jazdy testowej, w tym informacje z  komputera pokładowego pojazdu (EVC).

Onboard Monitoring Box (OMB) to pasywne urządzenie do zbierania i analizy danych, opracowane przez ERTMS Solutions. Bezinwazyjne podejście polega na zbieraniu danych w czasie rzeczywistym, które wymieniane są między różnymi podsystemami ERTMS OBU (takimi jak EVC, JRU i STM) i przekazywaniu tych informacji do konfigurowalnego oprogramowania aplikacyjnego.

Informacje te są następnie dekodowane, umożliwiając wyświetlanie protokołów zgodnie z definicjami ERTMS, które umożliwiają użytkownikom sprawdzenie, czy komunikaty są zgodne ze specyfikacjami ERTMS. Bez wbudowanego modułu monitorowania zebrane informacje JRU można zaimportować dopiero po jeździe testowej.
 

                  

                                  

  

     

   

Onboard Monitoring Box (OMB) to pasywne urządzenie do zbierania i analizy danych i opracowane przez ERTMS Solutions.
 

TrackCircuitLifeCheck to wszechstronne urządzenie pomiarowo-diagnostyczne wspomagające proces utrzymania obwodów torowych i jest użyteczny zarówno w pojazdach diagnostycznych,  jak i komercyjnych.

BaliseLifeCheck to urządzenie diagnostyczno-
pomiarowe do pomiaru balis, który można stosować zarówno w pociągach diagnostycznych, jak i komercyjnych.

 

 

 


Copyright © Rail-Mil Computers sp. z o.o., Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.